vnitřní odbor SV StB

Vnitřní oddělení (1971 - 1974), vnitřní odbor SV StB (1975 - 1980) zabezpečoval chod služby na → Správa vyšetřování Státní bezpečnosti a plnil další úkoly uložené mu → náčelník Správy vyšetřování StB.

V čele odboru byl náčelník, který byl podřízen → zástupce náčelníka Správy vyšetřování StB. Plnil zejména tyto úkoly: 

  • zajišťoval administrativní práce spojené s vedením lhůtníků úkolů, předkládáním a vybavováním písemnosti pro náčelníka SV StB a jeho zástupce; 
  • připravoval náčelníku SV StB potřebnou dokumentaci pro jednání štábu a porad a vyhotovoval zápisy z těchto jednání; 
  • zpracovával návrhy opatření z oblasti kádrové a personální práce; 
  • zpracovával rozbory stavu kázně a připravoval podle pokynů náčelníka SV StB podklady k jeho rozhodnutím n podnětech a stížnostech k postupu vyšetřovatelů StB při vyšetřování; 
  • zajišťoval po organizační stránce mezinárodní styky; 
  • zabezpečoval mobilizační a služební přípravu, ochranu utajovaných skutečností a chod stálé služby; 
  • organizoval ve spolupráci s tiskovým odborem sekretariátu FMV publikační činnost; 
  • zajišťoval materiálně technické a finanční zabezpečení SV StB;
  • zajišťoval spisovou činnost SV StB a vede evidenci rozkazů, nařízení a služebních předpisů; 
  • řídil dopravní četu. 

 

---