Online slovník - A

A

Aktivní opatření

Již v prvním statutu komunistické rozvědky z r. 1954 (TRMV č.100/1954) se objevuje pověření provádět zvláštní opatření uložená a schválená politickým sekretariátem ÚV KSČ a čs. vládou: "odhalovat a mařit plány kapitalistických zemí, rozbíjet reakční emigrantská seskupení a kompromitovat jejich vedoucí, desinformovat kapitalistické vlády, generální štáby a rozvědky. Případně vykonávat jiná důležitá opatření.“ Pro tyto úkoly se vžil pojem Aktivní opatření (AO). Výraz jako takový  je, jako v mnoha jiných případech, překladem z ruštiny kde pro podobné akce KGB užívala spojení „Aktivnoje meroprijatija“.

Dle definice samotné 1. správy FMV šlo o: přísné tajné opatření směřující v konečném účinku k podpoře zahraniční politiky a bezpečnosti světové socialistické soustavy nebo ke splnění určitého konkrétního operativního záměru. Konečného účinku dosahuje rozvědka tím, že  zpravodajskými silami, formami a prostředky co nejúčinněji zasahuje nepřítele v oblastech politického, hospodářského nebo vojenského života nebo zajišťuje jiný prospěch zájmům ČSSR a zemím socialistické soustavy.

Šlo tedy o jakoukoliv činnost s cílem oslabit nebo zmást protivníka, např. šířením dezinformací, poplašných zpráv, kompromitací, skandalizací, vyvoláváním nepokojů nebo demonstrací. Termín ovšem označoval i plánování a realizaci únosů, sabotáží či vražd.

AO se staly spolu se získáváním zpravodajských informací hlavním úkolem rozvědky a jednou z hlavních metod její práce. Příslušníci rozvědky pracující na zahraničních rezidenturách, měli povinnost ročně vytvořit minimálně dva náměty pro možná AO. Od roku 1964 byla AO v gesci samostatného odboru. Minimálně od poloviny sedmdesátých let existovaly v rámci rozvědky (v gesci odboru AO) následující dlouhodobá aktivní opatření:

 1. AO SÉPIE – zahrnovalo všechny akce a opatření proti USA - „hlavní nepřítel“
 2. AO LONG – operace nebo opatření proti NATO .
 3. AO SYNONYM – aktivní opaření směřující proti KBSE – nebok dosáhnutí „konstruktivního přístupu“ účastníků jednotlivých schúzek KBSE
 4. AO ČAJ – akce proti ČLR – „odhalování expanzionistické agresivní politiky Číny“
 5. AO NAPA – operace v rámci Hnutí nezúčastněných zemí
 6. AO PAGODA – zastřešovalo akce proti katolické církvi - Vatikán a církevní emigrace
 7. AO AKTÉR – operace po linii NSR a Rakouska
 8. AO DELTA – aktivní opatření realizována v oblasti Blízkého Východu
 9. AO KOMETA – operace proti cizím tajným službám
 10. AO INFEKCE – akce proti Rádiu svobodná Europa
 11. AO VARIACE – opatření v souvislosti z děním v Polsku (Solidarita), Podpora marx-leninských síl v PLR

Všechny dlouhodobé AO a zejména jednotlivé akce prováděné čs. rozvědkou byly pravidelně, minimálně jednou ročně konzultovány s představiteli KGB. Kromě toho byla rozvědka KGB pravidelně informována o všech důležitých akcích, jejich přípravě, průběhu a ohlasech.

Seznam aktivních opatření v letech 1970 - 1989, které realizoval 3. odbor Správy B (B/3), od roku 1974 jako 36. odbor

 • 1970: PA Pancíř, Rída, Pach, Vlna, Pachl, Seminář, kontinent, Enklama,  Úsvit, AO Heitman (opatř proti býv. řed. čs. rozhlasu), PA Kazimír (na paralyzování nepř. činnosti), AO Manifest 2, PA Souhra I, Sudety, PO Interval, PA Souhra III, Převrat, Popud, Kongres,
 • 1971: PA Brigadýr, PO Poprask, PA Záměr, PO Záměr, PA Aliance, AO Politruk, AO Palestina, Redaktor, PA Senátor, Sidon, PO Svícen, PA Labiryn, Spiklenec, Infiltrace, Aspirant, Historie, Habdal, Analýza, Separat, PO Hadbal, PA Varhaník, Výzva, Podpora, Kreten, Odborník, Resignace, Drogy, Paton, Kamínek, Kyklop, Předehra, Odin, Manifest III,
 • 1972: PA Fundament, Projekt, Karol, Rekrut, Partner, Klín, PO Solar, PA Komando, Exil, Jed, Makaron, Hasič, Coronel II, Senator II, Slunovrat, Attila II, Ztráta, Kříž, Obchod, Hrad, Sonda, Vypravěč,Bimetal,  Biolit, Památník, Táborák, Podporátor, Protokol, Přátelé, PO Družina, PA Úder, Jádro, PO Trn, PA Regina, Avion, PO Vítěz, Kovář, Švéd, Faun, Dotace, PA Praktikant, Regulátor, Trubabur, Velmistr, Mitrop, PO Jehla
 • 1973: PA Mitrop, Mitrop II, Fanda, Omegap, Duha, Vietus, Mina III Ka, Kampanachi, Kampaň, Taktik, Pagan, Moly, Wiliam, Tumos, Preludium, Diva, Varhany, Ferenc, Tajemník, Fanda, Poptávka, Galina, Danilo, Mohykán, Zona, Matador, Lufťák, Rafael, Pták III, Pták IV, Alan, Volby, Long, Budha II, Akoro, Polar, Lev, Fiesta, Mango, Hoower, Beira, Koleda, Junák, Filantrop, Tadeáš
 • 1974: AO Busta, Borax, Kanár, Nedůvěra, Povodeň, Sakura, Erb, Zmar, Přepad, Rafael, Jesep, Agitka, Akord, Zápletka, Jesep II, Aviso, Phytia II, Anketa, Etapa, Derivát, Bohém, Xerxes, Blíženci, Cedr, Bora, Bok, Dispute, Odysseus, Přízrak, Gadi, Clona, Lež, Duktus, Rafael VI, Gel, Ivana, Bramuto II, Adonis, Láva, akvisice, Drop III, Vykladač, Přísada, Polínko, Pálka, Buršák, Akrobat, Kinematograf, Taxis, Hračka., Rezeda, Cipřiš, Amulety, Revolta, Tětiva, Aparát, Car, Citrát, Tyrkis, Amor, Pepton, Bidet, Běs, Anotace, Ažura, Banket, Cval,
 • 1975: Evropa, Rašid, Pythya, Mýdlo, Cembalo, Candat, Centin, Saso, Izaf, Konference, Acidita, Bzukot, Vampir, Azor, Touha, Delen, Manon, Antika, Inka II, Akvizice IV., Kabar, Hvozd, Ažura, Cip, Činže, Lipka, Obelisk, Kolár, Luk II, Baltik, Vykladač II, Výprava, Čakan, Ulita, Choutka, Knuta, Bureň, Azor, Aféra, Optik, Akubir, Rula, Útrata, Káně, Nonsion I, Rezeda IV, Štafeta, Cirát, Egal, Madlo, Cinobr, Výročí, Evropa, Papyrus, Agit, Náboj, Nához, Slánka, Rafael IX, Kaluz, Palba, Balkán, Krysař, Polis, Vampír, Cíl, Průraz I, Chvoj, Afiš, Měnič, Objev, Nákaza, Jepice, Fank, Leč, Kajak, Emisar, Helma, Dispute II, Lach, Falut, Jagr, Iber, Mag, Egej, Cesta, Rafael X, Kadence, Rubicon, Fank II, Litera, Inspekce, Čirok, Blizard, Inspekce II, Ormik, Harfa, operace Faraon, Tesař, Rys, Iluse, Emis, Ofset, Cirka, Imitace, Akvizice VII, Kanzik, Tamus, Kafr, Pachatel, Singl, Evropa II, Mandel, Cigaro
 • 1976: Negro, Vada, Hoboj, Velia, Indicie, Muklíř, Úprava, Volt, Vampír IV, Isabela, Panel, Gaučo II a III, Barel a I., Anatom, Rafael XI, Talar I, Rampa, Hluš, Scena, Haras II, Rosenka, Kaliko, Násep,  Tamus 3, Izobara, Klívie, Lisař, Balet, Hasič, Lastek, Malta, Studánka, Malaga, Deflace, Replika I a II, Zakol, Banka, Typos, Lamela, Nábor, Omikron, Abnas a II, Fain, Emfa, Akvisice VIII, Namon, Rafael XII, Modeler, Regus, Inflace, Náběh, Jamka,  Jelec, Cicero, op Tyrkys, Malin, Gaučo IV, Mlat, Synonym, Sever,  Mračno, Rafael XIII, Fanatik, ac Rubicon, Lež, Fadesa, Tago,  Talár II, Barel, Matador, Indiga, Tavič, Chrpa, Tereza, Závazek, Saturn, Viráž, Jabloň, Fanatik, Vokál, Salka, Imel, Epocha, Panika, Obžaloba, operace Fortuna, Amarilis-Topa Famfara, Oběh-Ohař, Camel, Fanatik II, Imrrime, Rafael XIV, Galerie, Haté, Přítrž, Zrak, Výročí, Haras, Op. Badatel, Oblouk, Op. Kalibr, Protěž, Talár III, Rosalie, Sekce,
 • 1977: AO  Hotymír, Ocílka, Letora, Op. Pagoda, Arcadia, Toxin, Kadr, Igelit, Radikal, Wams, Inflace, Enze, ac Minuta, Dublér, Radikál, Oheň, Ensabla, Tarok, Odra, Janovec, Habura, Kraslice, Palmeto  III, Haras, Fading, Mobil, Homole, Zubr, Krajka, Užovka, Pásovec, Jelka, Želva, Jamka, Harpuna, Terma, Záruka, Kyj, Zápočet, Jesater, Obruba, Kari, Otrok, Vápmo, Jakošt, Imfule, Panafin, Upa, Zátoka, Velur, Pagoda, Jambus, Segment, Kajka, Reforma, Valor, Oliver, Pompa, Badatel, Tandem, Regata, Op. Ensym, Rukavice, Horymír I, Ablegát, Obtisk, Tarif, Gevetika, Varant, Kněžna, Talar IV, Zeleneč, Důraz, Obnos, Kacíř, Iktus, ac Akvizice, Autor, Zetor, Jeseň, Truhlice, Agrese, Adrie, Akt, Afekt, Vůdce, Cívka, Vita, Odpis, Ironie, ac Magie, Fara, Bacil, Herec, Umění, Hráč, Akvizice, Debata, Gáza, Duna, Blín, Fanatik II, Obtisk II, Atlas, Pribina, Jestřáb, Recept, Pramen 2, Nářek, Import, Pocit, Op. Pogrom, Op. Záhada, Iglu, Alois, Eruta, Mýdlo, Anexe, Albín, Imago, Piha,
 • 1978: Citár,  Atol, Kult, Piha, Jonatan, Džungle, Op. Ebonit, Aktér, Platon, Narcis, Citera, O Badatel, AO Tornado os. před. Ostrovský, O Čaj v AO Elan, AO Sup, O Ebonit, AO Bolero, Migren, Humor, Juno, Kalaita, Beton, Palcát, Kokos, O Delta, AO Glosa, Průtrž II, Jamka-2, Lux, Loto, O Napa, AO Bivoj, Stehlík, Gaza,AO Džungle,
 • 1979: AO Mink, Rosa, Angora, Ovidius, Řasa, Kořist, Uragan, AO Badatel, AO Atol 15, Snaha, Oceán - 2, Problém, Orion, Freska, Nektar, Epos, Urna, Ovidius, Latus I, Arkýř, Mare
 • 1980: AO Lux, Sbor, ac Uran, Čmelák, Test, Koncert, Hvězda, Shoda, Údaj, Perla, Mlha, Aktiv, Montér, Skutek, Zákop, Šat, Gema
 • 1981: Astra, Sbor, Keram, Kov, Buchara, Op. Long, Examen, Faun, Šek, Mikrob, Ajva, Úlek, Omega, Madathen, Sirius, Vibrace, AO Variace (v Polsku), Nidba, Dohled, Unikát 35, Skutek, Sahara, Rozum
 • 1982: Kanopa, Markib, Integrace, Asur, Gondola, Bar, Mikrob, Nálada, Rata,  Rano, Depro, Gott, Kardinál, Sirius, Vánek, Bor, First, Biogaz, Mala, Věda, Ker, Ostříž, Náskok, Niko, Nimfa, Mikrob 2, Ves, Tempo, Soper, Tykev, Věda 3, Zákop, Zatmění, Ogar,
 • 1983: Rino, Vánek, Figura, Mráz, Tempo, Maxim, Náskok, Petrica, Bor 3, Figura, Hugo, Písmo, Karina, Niva 35, Centur, Briz, Zákop, Fog, Písmo, Aspen,
 • 1984: Stop, Bor 2, Ves, Briz, Ipo, Písmo (od P 7.500,-DM), Drip, Škodnik, Flint, Kokr, Op Aspen, Drotik, Studium, Epo, Kopí, Pojzon, Ada, Estar, Sprint, Trok, Dva, Bib, Gren, Rabat, Integrace, Sprint 4,6, Ves 2, Depro, Niko, Keba, Ait, Drn, Derby, Orchestr, Terč, Karina, Šalamůn, Čas,
 • 1985: AO Bor 4, Karina, Petrica, Dva, Ves 2, Vot, Kredo, Rabat, Taxi, Epo,  Bib, Kino, Dovoz, Sine, Aspen, Derby VII, Dortík, Kerim, Boháč (brožura), Drotik, Kopí, Mundo (proti ose Washington - Bonn), Roh, Petrika, Dovoz, Atak, Integrace, Krk, Ada, Derby, Pot, Ata, Bango (Op DELTA), Chalas, Bumerang, Loa, Klak, Kim Sun, Labet, Etna, Flora, Gaz,
 • 1986: Petrica, Štern, Bul, Kimsun, Max, Lon, Kino, Chalas, Aka, Ria, Derby, Smír, Písmo 2, Klaka, Tlak, Dovoz, Anemy, Chan, Konsultace,  Kliros, Mundo, Grafit, Sion, Licho, Men, Kliros, Epo II, Sorbit V, Era, Integrace, Derby, Lon, Votiv, Stav (volby v NSR 87), Liba, Pejzon, Samak, Dauša, Sako, Vele, Mit, Orden, Defensa II,
 • 1987: AO Geos, Oskar, Poli, Soobščniki, Defensa 4, Sako, Buklit, Štok, Foro, Sukop, Fib, Fib II, Chej, Derby XVI, Chalas, Oba, Štok 6, Bergen, Derno 2, Femina, Ente, Revi, Mit, Sbor, Afri, Lima, Arak, Vitkim, Femina, Bohr 3-4, Usus, Djihad, Pon, Nar, Sako, Orden, Mundo, Geos, Servis 6, Buklit, Lon, Revue, Antro, Saga, Integrace, Cepa, Rebus,
 • 1988: AO Baka, Chemo, Mundo 2, Chalas, Femina, Melli, Sepie, Foro 6, Arak, Poli, Ente, Viru, Pokus 2, Derby 17 v Operaci SEPIE, Tlak, Jada 2, Bak, Back, Idos, Prokeš, Ido 5, Femina
 • 1989: AO Kolaps, Back IV, Máta, Trak, Dada, OP Úrok, AO Rabat III, Dada, Kladba, Muzikál, Disko, Mata, Cristobal, Men II, Vitkim, Mezi, Kladba II, Rabat IV, Kolaps II, Chemo II,

Viz také: 1. správa FMV, 36. odbor I. správy

Analyticko-informační a plánovací odbor X. správy
 • Samostatné analyticko-informační oddělení, od 1.1.1981 Analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor, od 6. 3. 1986 Analyticko-informační a plánovací odbor 

Vedení:

 • 1975 - 1981 pplk. Václav Koťátko (náčelník)
 • 1982 - 1985 pplk. Zdeněk Lázna (náčelník, od 1981 zástupce)
 • 1985 - 1988 kpt. JUDr. Jan Sloup (náčelník)
 • 1985 - 1988 pplk. Jiří Žák (zástupce náčelníka)

Odbor prováděl analytickou a informační činnost pro náčelníka X. správy FMV, ministra vnitra ČSSR a jeho náměstky. Zajišťoval informační servis pro jednotlivé výkonné útvary a zpracovával dílčí podklady pro konkretizaci zaměření a plánovité řízení kontrarozvědné činnosti. Připravoval také podklady vhodné k publikování v rámci antipropagandy, „preventivně výchovného působení“ a popularizace činnosti SNB. Zpracovával rovněž údaje pro jejich následné počítačové zpracování.

Viz také: X. správa FMV

Analyticko-obranné oddělení nelegální rozvědky

Náčelník oddělení:

 • pplk. Václav Urban "Korda" (od 1. února 1969 – 1976)
 • mjr. Jaromír Foldyna "Fábera" (1979)

Oddělení (od r. 1971 – 13. oddělení) bylo v rámci organizační struktury I. správy FMV zařazeno pod nelegální rozvědku. Realizovalo analytickou činnost potřebnou k řízení nelegální rozvědky a preventivní obranu nelegálného rozvědného aparátu v zahraničí, jeho forem a metod práce. Kontrolovalo a prověřovalo u nelegálního rozvědného aparátu v ČSSR a bývalých nelegálních rozvědčíků a kandidátů dodržování konspirace. Zpracovávalo produkci nelegální rozvědky před předáním zpráv jiným složkám. Zajišťovalo a provádělo všechny úkony spojené se zabezpečováním finančních náležitostí nelegálních rozvědčíků.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka